תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

59 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 59

59 / 241

חזרה לידיעה