תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

52 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 52

52 / 241

חזרה לידיעה