תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

5 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 5

5 / 241

חזרה לידיעה