תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

48 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 48

48 / 241

חזרה לידיעה