תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

45 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 45

45 / 241

חזרה לידיעה