תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

44 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 44

44 / 241

חזרה לידיעה