תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

4 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 4

4 / 241

חזרה לידיעה