תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

34 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 34

34 / 241

חזרה לידיעה