תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

33 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 33

33 / 241

חזרה לידיעה