תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

28 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 28

28 / 241

חזרה לידיעה