תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

27 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 27

27 / 241

חזרה לידיעה