תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

231 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 231

231 / 241

חזרה לידיעה