תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

230 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 230

230 / 241

חזרה לידיעה