תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

23 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 23

23 / 241

חזרה לידיעה