תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

228 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 228

228 / 241

חזרה לידיעה