תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

223 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 223

223 / 241

חזרה לידיעה