תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

222 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 222

222 / 241

חזרה לידיעה