תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

211 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 211

211 / 241

חזרה לידיעה