תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

21 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 21

21 / 241

חזרה לידיעה