תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

207 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 207

207 / 241

חזרה לידיעה