תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

19 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 19

19 / 241

חזרה לידיעה