תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

189 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 189

189 / 241

חזרה לידיעה