תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

184 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 184

184 / 241

חזרה לידיעה