תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

174 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 174

174 / 241

חזרה לידיעה