תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

168 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 168

168 / 241

חזרה לידיעה