תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

165 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 165

165 / 241

חזרה לידיעה