תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

161 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 161

161 / 241

חזרה לידיעה