תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

156 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 156

156 / 241

חזרה לידיעה