תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

155 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 155

155 / 241

חזרה לידיעה