תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

154 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 154

154 / 241

חזרה לידיעה