תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

150 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 150

150 / 241

חזרה לידיעה