תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

15 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 15

15 / 241

חזרה לידיעה