תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

148 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 148

148 / 241

חזרה לידיעה