תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

147 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 147

147 / 241

חזרה לידיעה