תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

142 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 142

142 / 241

חזרה לידיעה