תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

141 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 141

141 / 241

חזרה לידיעה