תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

140 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 140

140 / 241

חזרה לידיעה