תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

139 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 139

139 / 241

חזרה לידיעה