תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

136 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 136

136 / 241

חזרה לידיעה