תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

129 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 129

129 / 241

חזרה לידיעה