תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

124 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 124

124 / 241

חזרה לידיעה