תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

118 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 118

118 / 241

חזרה לידיעה