תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

111 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 111

111 / 241

חזרה לידיעה