תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

110 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 110

110 / 241

חזרה לידיעה