תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

11 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 11

11 / 241

חזרה לידיעה