תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

109 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 109

109 / 241

חזרה לידיעה