תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

105 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 105

105 / 241

חזרה לידיעה