תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

104 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 104

104 / 241

חזרה לידיעה