תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

103 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 103

103 / 241

חזרה לידיעה