תמונות: טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013

102 / 241

טקס חלוקת תארי מגיסטר במדעי המחשב, תשע"ג 2013, תמונה 102

102 / 241

חזרה לידיעה